Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia nieruchomości

20 kwietnia, 2023
Joanna Sebzda-Załuska

Wraz z początkiem nowego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące dziedziczenia nieruchomości. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli zmarły nie zostawił testamentu, jego nieruchomości zostaną podzielone pomiędzy spadkobierców według ustawowych zasad dziedziczenia. Ponadto, spadkobiercy będą mieli możliwość podzielenia nieruchomości między sobą w dowolny sposób, bez konieczności jej sprzedaży. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie i uproszczenie procesu dziedziczenia nieruchomości.

Dane kontaktowe:
Telefon: +48 71 747 01 50

Designed by Proformat