dr Grzegorz Karwatowicz dla Rzeczpospolitej – Ograniczenia umowy o zamówienie publiczne

26 lutego, 2024
Joanna Sebzda-Załuska

Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego na łamach dziennika Rzeczpospolita. Nasz ekspert dr Grzegorz Karwatowicz wyjaśnia m.in., że Prawo zamówień publicznych wprowadza określone wymogi co do treści umów o zamówienie publiczne, których przedmiotem jest wykonanie względnie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Całość artykułu ⤵
https://lnkd.in/dUPYc27n

Dane kontaktowe:
Telefon: +48 71 747 01 50

Designed by Proformat