Radca prawny Joanna Maj dla poradnika Rzeczpospolitej – dodatek specjalny nr 1

2 stycznia, 2024
Joanna Sebzda-Załuska

Minister Rozwoju i Technologii w dniu 26 października 2023 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2024 r. a zmiany, które za nimi stoją zdecydowanie odczuje branża nieruchomości, w tym potencjalni nabywcy lokali mieszkalnych.

Nowelizacja warunków technicznych zmierza do wyeliminowania negatywnego zjawiska w budownictwie mieszkaniowym, nazwanego tzw. patodeweloperką, polegającego na realizowaniu inwestycji mieszkaniowych, które odbiegają od pewnych powszechnie przyjętych standardów budownictwa, zakłócających komfort użytkowania przez mieszkańców przez niekorzystną lokalizacją, zbyt małą powierzchnią użytkową lokalu, czy nieatrakcyjnym, pozbawionym rekreacji, placów zabaw i zieleni otoczeniem.

Szerzej na temat istotnych zmian dla branży nieruchomości w artykule radcy prawnego Joanny Maj w dzisiejszym dodatku do Rzeczpospolita – Bezpieczna Firma.

Dane kontaktowe:
Telefon: +48 71 747 01 50

Designed by Proformat