Sukces SWK Legal w sprawie korekty finansowej za naruszenie Prawa zamówień publicznych

6 lipca, 2023
Joanna Sebzda-Załuska

Opiekun praktyki fundusze unijne/pomoc publiczna w SWK Legal dr Grzegorz Karwatowicz sporządził dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zastrzeżenia do informacji pokontrolnej, w której stwierdzona została nieprawidłowość polegająca na naruszeniu przepisów Prawa zamówień publicznych. Konsekwencją stwierdzonej nieprawidłowości była korekta finansowa w wysokości 25% dofinansowania do przedmiotu zamówienia wartego kilka milionów złotych.

Minister Zdrowia w pełni podzielił stanowisko przedstawione w treści zastrzeżeń przez dr Grzegorza Karwatowicza i odstąpił od stwierdzenia nieprawidłowości oraz dokonania korekty finansowej.

Obrona beneficjentów przez korektami finansowymi jest jedną z naszych specjalizacji w ramach praktyki fundusze unijne/ pomoc publiczna. Jej opiekun dr Grzegorz Karwatowicz posiada kilkanaście lat doświadczenia w obronie beneficjentów przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi, a najwyższa korekta finansowa od jakiej obronił beneficjenta to niespełna 60 000 000 PLN.

Dane kontaktowe:
Telefon: +48 71 747 01 50

Designed by Proformat