Szkolenia

Oferujemy na rzecz Klientów organizację szkoleń i warsztatów z obszaru naszych wiodących praktyk. Nasi eksperci przeprowadzili kilkaset szkoleń z zakresu procesu inwestycyjnego, obrotu nieruchomościami, ochrony środowiska, jak również z obszaru wydatkowania i rozliczania środków unijnych, korekt finansowych oraz zamówień publicznych. Szkolenia przygotowujemy według indywidualnych potrzeb Klienta. W formule warsztatowej omawiamy konkretne zagadnienia problemowe przedstawione przez uczestników, opierając się na bogatej i praktycznej wiedzy ekspertów SWK Legal.

Szkolenia i warsztaty prowadzimy w siedzibie Klienta lub w biurze SWK Legal, jak również w formule on line.

Rekomendacje

„Duże doświadczenie Pani mecenas przejawiało się w omawianiu zagadnień na konkretnych, interesujących przykładach, co ułatwiało zrozumienie tematyki. Sposób przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie i bardzo dobra atmosfera podczas szkolenia. Szkolenie na pewno warte polecenia”.

Anna Leszczyna
Zastępca Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego dla m. Wrocławia
Dane kontaktowe:
Telefon: +48 71 747 01 50

Designed by Proformat