dr Grzegorz Karwatowicz przeprowadził szkolenie dla pracowników Energa Operator S.A.

29 czerwca, 2023
Joanna Sebzda-Załuska

W dniach 20-21 czerwca 2023 r. dr Grzegorz Karwatowicz przeprowadził szkolenie dla pracowników Energa Operator S.A. Szkolenie dotyczyło przygotowania Spółki do realizacji projektów unijnych w (nowej) perspektywie finansowej 2021-2027, w tym w szczególności unikania ryzyk prowadzących do korekt finansowych.

Dr Grzegorz Karwatowicz (opiekun praktyk fundusze unijne/pomoc publiczna oraz zamówienia publiczne/finanse publiczne) posiada unikalne doświadczenie w zakresie zamówień udzielanych w projektach UE oraz obrony beneficjentów przed korektami finansowymi. To doświadczenie okazało się niezwykle cenne dla Spółki i jej pracowników. Wystarczy wspomnieć, że projekty energetyczne wsparte są wieloma setkami milionów złotych dofinansowania unijnego, które można utracić nawet przez niewielki błąd.

SWK Legal to kancelaria, której prawnicy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą. Zapraszamy do kontaktu.

Dane kontaktowe:
Telefon: +48 71 747 01 50

Designed by Proformat