Udział mecenas Joanny Sebzdy-Załuskiej w konferencji organizowanej przez Dolnośląską Okręgową Izbę Architektów RP w dniach 12-13 października br.

28 września, 2023
Joanna Sebzda-Załuska
Dane kontaktowe:
Telefon: +48 71 747 01 50

Designed by Proformat