Udział r.pr. Joanny Sebzdy-Załuskiej w Dolnośląskim Forum Inżynierskim

14 maja, 2024
Joanna Sebzda-Załuska

W dniach 10-11 maja br. w pałacu w Brunowie odbyło się Dolnośląskie Forum Inżynierskie, zorganizowane przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, podczas którego r. pr. Joanna Sebzda-Załuska miała przyjemność przedstawić problemy na etapie procedowania pozwolenia na budowę oraz zmiany w ustawie Prawo budowlane.

Drugiego dnia wydarzenia rozgrzała się dyskusja na temat procesu oddawania do użytkowania budynków zrealizowanych na podstawie projektu technicznego, w trakcie której udało się poruszyć wiele kluczowych zagadnień, a ich wyjaśnienia na pewno wykorzystamy w toku trwających postępowań.

Dane kontaktowe:
Telefon: +48 71 747 01 50

Designed by Proformat