W dniach 12-13 października br. mecenas Joanna Sebzda-Załuska wzięła udział w zorganizowanej przez Dolnośląską Izbę Architektów RP konferencji na temat „Praktyki inwestycyjnej w świetle nowych uregulowań ustawowych”.

18 października, 2023
Joanna Sebzda-Załuska
Dane kontaktowe:
Telefon: +48 71 747 01 50

Designed by Proformat